MASZYCANKA MASZYCE - TRĄTNOWIANKA TRĄTNOWICE

16.06.2019, godzina 16:30

miejsce: Maszyce

Maszycanka Maszyce 3:0
walkower
Trątnowianka Trątnowice