Aktualności

Budowa sali gimnastycznej w Goszycach

siwYdym @11.07.2019

Budowa sali gimnastycznej w Goszycach

. 

 

 

 Budowa sali gimnastycznej w Goszycach 

 Z końcem czerwca br. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Goszycach.   Po badaniach archeologicznych, przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z budową, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty. 
 Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Dodaj opinię