Aktualności

Zgłoszenia do Pucharu Polski

siwYdym @20.06.2019

Zgłoszenia do Pucharu Polski

. 

 

 Komisja Gier PPN Kraków postanowiła wyznaczyć termin zgłoszenia drużyny do Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków na dzień 2019-07-07. 

 Komisja Gier PPN Kraków przypomina klubom B klasy (w sezonie 2018/2019), że w celu uczestniczenia drużyny w  rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2019/20 muszą zgłosić drużynę podając na e-mail ppnkrakow@mzpnkrakow.pl

- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie PPN Kraków o treści 
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: 
biuro@mzpnkrakow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy." 

 

 

Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Dodaj opinię